Behandlingsinnhold

Behandlingens forløp for behandlingsreisers pasienter.

Alle pasienter med OUS konsulteres av lege og fysioterapeut ved ankomst, og Behandlingsreisers pasienter har også innskrivnings samtale med sykepleier.

Undersøkelsen starter første behandlingsdag. Dette følges opp av utarbeidelse av behandlingsprogram for den enkelte pasient for resten av behandlingsoppholdet.

Inndeling av pasientgruppene foretas utfra diagnose og funksjonsnivå, og beholdes gjennom hele behandlingsoppholdet. Gruppen har mest mulig samme behandlende fysioterapeut gjennom hele oppholdet. Det gis behandling fem dager pr. uke.
Progresjon i behandlingen er gjenstand for evaluering av lege og fysioterapeut underveis, og terapien justeres deretter.

Undervisningsdelen i terapien står sterkt gjennom hele oppholdet, og ledsages av gradvis opptrapping av aktiv rehabilitering. Innlæring av praktiske ferdigheter og egenomsorg står i fokus. Alle pasienter blir utskrevet med individuelt program for videre oppfølging og motivasjon for mestring av egen hverdag.

Innhold

Behandlingen ved SRC består av individuell terapi med fysioterapi og massasje annen hverdag, bassengtrening og trening gruppevis og individuelt etter prinsipper for Medisinsk Trenings Terapi (MTT), undervisning og gruppesamtaler.
Disse elementene skal harmonere med hverandre, og sammen bidra til å oppnå målsetning hos den enkelte.

Skriv ut siden