Presentasjon

Konsept

Hvert individ skal føle seg velkommen og ivaretatt. Vi søker å behandle hver enkelt helhetlig, likeverdig og resultatorientert, for på denne måten å oppnå målsetningen som settes i fellesskap mellom pasient, lege og fysioterapeut.
For langsiktig effekt legges vekt på ansvar for egen helse; mestring av eget liv, hverdag og arbeid, undervisning og samhandling er andre stikkord. Vi har et eget utarbeidet og veldefinert konsept, der teamarbeid er vesentlig, og pasienten er en del av teamet.

Helsepersonell

Lege

Er norsk autorisert, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, medlem av Den Norske Lægeforening, og Norsk Forening for Fysikalsk Medisin og rehabilitering. Snakker flytende norsk, engelsk, tyrkisk, tysk og fransk. Praktisert som lege siste 15 år i Norge.

Behandlende Fysioterapeuter og massør:

Alle ansatte fysioterapeuter har Skandinavisk autorisasjon, kommer hovedsakelig fra Norge og Sverige, og må beherske Skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Tyrkiske legimitierte massør som får intensive trening med Dr. Mehmet Øzek for kliniske ferdigheter.

Sykepleiere

De har daglig fast treffetid på kontoret, og kan ellers konsulteres etter behov. Du kan konsultere dem ang. sykdom og helse, praktiske ting ang. hotell, fritid og reise.

Skriv ut siden