Undervisning

Mestring av kroniske sykdommer (pdf-fil 1,1 MB)

PPS Treningsprogram (pdf-fil 0,8 MB)

Immunglobulin ved PPS (pdf-fil 0,2 MB)

Smerte-mestring ved PPS (pdf-fil 3,7 MB)

Psoriasis og psoriasisartritt (pdf-fil 148K)

Skattefradrag på selvangivelsen, post 3.5.4 (pdf-fil 600K)

Skriv ut siden