Drift

Scandinavian Rehab Center (SRC) ble etablert som norsk aksjeselskap i 1995 i Bergen, og startet behandlingsreiser i mai 1996 til Tyrkia, med refusjonsavtale fra Rikstrygdeverket.

Siden 2001 har SRC også hatt fast samarbeidsavtale med Behandlingsreiser, Rikshospitalet om rehabilitering av pasienter med postpolio syndrom.

Langtidsvirkning av rehabilitering i varmt klima

SRC har hatt forskningssamarbeid med Sunnaas Sykehus om PPS , med Rikshospitalet v/Behandlingsreiser om psoriasisartritt og fibromyalgi, også samarbeid med norsk Arbeids og inkluderings dept. for langtidssykemelde med muskel og skjelett lidelse, med stor succee.

Behandlingen foregår ved egen avdeling ved Hotel Royal Atlantis Spa & Resort 5 ***** hotell rett ved middelhavet i Side, Antalya, Tyrkia, med skandinavisk og tyrkisk helsepersonell.

Vi har i dag hovedkontor i Bergen, og legger stor vekt på nordisk standard for kvalitetssikring, og resultatorientert langsiktig rehabilitering.

Skriv ut siden