Hvem kan søke?

Hvem kan søke, og hvordan?

Alle kategorier pasienter kan søke. Diagnoser som Revmatisme,Fibromyalgi,muskel og skjelettplager og andre som sliter med vonde og stive ledd kan ha et godt utbytte av et opphold hos oss. Vi har og lege tilstede som ivaretar den enkelte pasient.

Ved SRC tar vi imot alle typer pasienter med ulike diagnoser som har behov for behandling. Opptrening i varmt klima gir gode resultater og våre brukere er ofte gjengangere som vender tilbake årlig. Alle pasienter kan i påmeldingskjema skrive kort om sin diagnose og sine hjelpebehov. Du vil få tilbakemelding fra oss om ev. tildelt plass. Påmeldingskjema sender du  til oss via linken til  på hjemmesiden vår     ( post@srcrehab.no) eller vår postadresse.

Er du i arbeid har du rett til sykemelding i behandlingsperioden. Alle våre pasienter vil få utskrevet en epikrise etter endt opphold som leveres din lege.

Du vil få bekreftelse etter endt opphold at du har deltatt på organisert klima og behandlingsreise.

Ytterligere informasjon om program for 2015 finner du på vår hjemmeside eller i brev utsendt fra oss.

Du kan henvende deg til din primærlege som kan hjelpe deg med søknaden for deg.

Opplysninger om egenandel,rettigheter og plikter, søknadsfrister og praktiske forhold vedrørende reisen m.m. får du ved henvendelse til Behandlingsreiser.

Skriv ut siden